Magali Lerasle-Girard

Magali-Lerasle-Girard-Aromakonference-Brno

Magali Lerasle - Girard (Francie)
International Clinical Aromatherapy Network

Téma: Komplexní podpora rodiny s depresivním dítětem

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace o duševním zdraví, zveřejněné v roce 2022, postihují depresivní poruchy celosvětově 1,1 % dospívajících ve věku 10 až 14 let a 2,8 % dospívajících ve věku 15 až 19 let.

Moje vlastní zkušenost svědčí o tom, že se depresivní onemocnění týká celého rodinného systému. Rodiče a sourozenci mohou trpět úzkostí, únavou, vyčerpáním, bezmocí, strachem, nedostatkem spánku, nesoustředěností a mnoha dalšími symptomy, které je třeba řešit.

Rodičům jako hlavním pečovatelům je třeba věnovat péči, aby měli sílu své děti nemocí provázet. Sourozencům je třeba se věnovat, aby měli podmínky pro svůj vlastní vývoj v nepříliš bezpečném prostředí. 

V mém příspěvku se zaměřím na to, jak může aromaterapie poskytnout jemnou podporu rodičům a sourozencům v různých fázích deprese blízké osoby.

Magali Lerasle-Girard...

Více než 20 let působí jako facilitátor a pedagog v oblasti mezilidských vztahů.
Vystudoval Ecole de Santé Bien-Etre v Toulouse, obor přírodní léčba
Klinickou aromaterapii studovala u Rhiannon Lewis. '
Získala certifikát praktického lékaře integrativní psychologie, který v současné době doplňuje vysokoškolským titulem z psychologie na univerzitě Paris 8.
Získala certifikát Body and Mind Practitioner, aby mohla doprovázet lidi při osobním rozvoji v životě a ve vztazích prostřednictvím práce s tělem. Jejím původním oborem je informatika, má titul MBA v oboru řízení digitálních technologií, titul BBA v oboru mezinárodního obchodu a BBA v oboru marketingu.

>>CHCI SI KOUPIT LÍSTEK NA KONFERENCI...<<