Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro akce pořádané Aromaterapie & bylinky z.s.

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele při účasti Zákazníka na Akcích se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky")

"Akce" znamená konference, přednášky, kurzy a školení pořádané Provozovatelem

Objednávky (dále také jako "Registrace") účasti na jednotlivých Akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na Portálu, e-mailem nebo telefonicky

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka potvrzena kliknutím na tlačítko "Objednat" či "Odeslat". Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail s výzvou k platbě.

Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena akce (dále také jako "Registrační poplatek") zahrnuje kromě poplatku za účast na akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek.

Registrační poplatek je splatný do 14 dnů po zaslání Potvrzení registrace nebo dle podmínek kurzu

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději  7 dní před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace, pokud není stanoveno jinak.

Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel jiný termín, možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem.

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

V rámci kurzů se vyrábí pouze vzorky výrobků, nejedná se o profesionální produkty. Informace získané na kurzech neslouží jako náhrada lékařské péče. 

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese aromaterapieabylinky.cz/podminky/

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 2x ročně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 4.8.2020