Zdraví střev, mikrobiom a aromaterapie 21. a 22. 11. 2024

Objevte tajemství zdravého mikrobiomu. S  aromaterapeutkou Julií Falkenstein z Berlína, která nám v rámci kurzu ukáže i techniky pro využití aromaterapie v tomto tématu. Kurz bude simultánně tlumočen do češtiny. 
 
Dostupnost Volná místa (>5 ks)
9 900 Kč –6 % 9 300 Kč
Zdraví střev, mikrobiom a aromaterapie 21. a 22. 11. 2024
29ea2b79 40b3 4937 968a 3e19f9c81275 (1)
Akce Novinka skrýt tlačítko DVOUDENNÍ KURZ
9 900 Kč –6 %

For english scroll down, please...

Termín: čtvrtek 21.11.2024 a pátek 22.11.2024 (10.00-18.00)

Místo: Brno - bude upřesněno 

Lektorka: Julia Falkenstein (Berlín, Německo) - www.juliafalkenstein.de

Cena: do 31.8.2024 9300.-Kč, poté 9900,-Kč (lze uhradit ve dvou splátkách po vyplnění formuláře níže, při této formě je cena 9900Kč). Členové Odborné společnosti české aromaterapie mohou uplatnit slevu 400Kč po zadání slevového kódu OSCA400. 

Cena zahrnuje: lektorné, výukové materiály v angličtině, práci překladatelky (workshop je veden v anglickém jazyce s překladem do českého jazyke), drobné občerstvení během dne - ovoce, káva, čaj, drobná svačinka

Cena nezahrnuje: oběd (vegetariánský, přímo v místě - nabídku vám zašleme před kurzem), ubytování (na místě lze přespat ve vlastním spacáku za symbolický poplatek) 

Kapacita: max. 15 účastníků

Julia Falkenstein...

... žije a pracuje jako klinická aromaterapeutka, naturopatická lékařka a zdravotnice v Berlíně. Svou cestu aromaterapeutky začala ve Francii a Belgii v roce 2000 a od té doby studuje a praktikuje aromaterapii již více než 15 let. V Německu absolvovala studium klinické aromaterapie akreditované IFPA na PRIMAVERA Akademii, absolvovala řadu kurzů na mezinárodní úrovni a studovala u předních aromaterapeutů jako je Robert Tisserand, Rhiannon Lewis, Joy Bowles a další. Kromě aromaterapie studovala také integrativní medicínu a v roce 2020 se stala certifikovanou naturopatkou. Julia vede od roku 2022 oddělení aromaterapie na naturopatické klinice NATURA HEILPRAXIS v Berlíně. Tato klinika se zaměřuje na imunitní systém a zdraví střev. Julia se zde zaměřuje na naturopatickou, ale zároveň aromaterapeutickou léčbu chronických onemocnění souvisejících s životním prostředím a stresem, imunitním systémem a zdravím střev.

Program prvního dne: Základy zdravého střeva a aromaterapie

Blok 1: Důležitost zdraví střev

- vliv zdravého střeva na celkový pocit pohody

- propojení střev a mozku 

- běžné trávící obtíže a jejich vliv na zdraví 

Blok 2: Opakování/Úvod do aromaterapie

- definice a historie aromaterapie

- přehled éterických olejů a způsobů jejich získávání

- role aromaterapie ve zlepšování kvality fyzického i psychického zdraví

Blok 3: Objevování mikrobiomu 

- přehled základních faktů o mikrobiomu a jeho vlivu na trávení

- faktory, které ovlivňují pestros mikrobiomu

- probiotika a jejich vliv na zdraví střev

Blok 4: Éterické oleje a jejich terapeutické vlastnosti

- přehled populárních éterických olejů a jejich účinků

- bezpečnost v aromaterapii a pokyny k užití

- praktické ukázky a nácvik technik

Blok 5: Masáž břicha pro pohodové trávení

- techniky a výhody masáží břicha

- ukázka a nácvik masáže

- zapojení aromaterapie do masáže břicha pro zesílení relaxace

 

Program druhého dne: Zdravá střeva za podpory aromaterapie

Blok 6: Začlenění aromaterapie do běžného dne

- aromaterapie pro uvolnění od stresu a relaxace

- aromaterapie pro zlepšení kvality spánku

- tvorba osobních směsí pro konkrétní obtíže

Blok 7: Životní styl a výživa pro zdravé střevo

- dietní doporučení

- životní styl podporující zdraví trávícího traktu

- vytvoření individuálního plánu pro udržení zdravého střeva

Blok 8: Případové studie a úspěšné příběhy

- skutečné výhody aromaterapie pro reálný život

- otázky a odpovědi - příležitost pro účastníky a prostor pro sdílení

- diskuse ve skupině o způsobech aplikace pro různé případy

- spojení aromaterapie, zdravého střeva a masáže břicha pro celkový pocit pohody

- vytvoření rutinní péče o sebe, která kombinuje tyto postupy

- odkazy a zdroje pro další zkoumání tématu

Do programu budou během obou dnů zařazeny interaktivní aktivity, diskuse a sdílení ve skupině, prostor pro otázky, sdílení svých posztřehů. Cílem semináře je poskytnout ucelené znalosti o aromaterapii, zdraví střev, břišní dutiny a masáže.  A umožnit tak účastníkům, aby tyto postupy začlenili do svého života a zlepšili tak své zdraví.

Storno podmínky: 
Při odhlášení do 30 dnů před prvním workshopem ročníku, vracíme kurzovné  v plné výši. Při odhlášení do 14 dnů před prvním workshopem vracíme 50%. Později kurzovné nevracíme, ale je možné za sebe poslat náhradu. 

********** 

The date: Thursday 21.11.2024 and Friday 22.11.2024 (10.00-18.00)

Place: Brno - we will let You know the adress in the summer

Teacher: Julia Falkenstein (Berlín, Německo) - www.juliafalkenstein.de

Price:  Till the 31/8/2024 350EUR, after this date: 400EUR (You can pay in two installments, the price is 400EUR).Member of ICAN have a discount 20EUR, write a promo code ICAN in the formular bellow.

Price includes: workshop, materials, coffebreaks during the day

Price does not include: lunch (You can order vegetarian lunch, we will send You the menu before the workshop - the price is around 7EUR/per day, accommodation (it is possible to sleep in Your own sleeping bag in the place of the workshop for symbolic price) 

Day 1: the Basics of Gut Health & Aromatherapy
Session 1: Understanding Gut Health
- Importance of a healthy gut for overall well-being
- Introduction to the gut-brain connection
- Common digestive issues and their impact on health
Session 2: Recap / Introduction Aromatherapy
- Definition and history of aromatherapy
- Overview of essential oils and their extraction methods
- The role of aromatherapy in promoting physical and mental well-being
Session 3: Exploring the Microbiome
- Overview of the microbiome and its role in digestion
- Factors influencing microbiome diversity
- Probiotics and their contribution to gut health
Session 4: Essential Oils and their Therapeutic Properties
- Exploring popular essential oils and their healing properties
- Safety precautions and proper usage guidelines
- Practical demonstrations and hands-on activities
Session 5: Abdominal Massage for Digestive Wellness
- Techniques and benefits of abdominal massage
- Demonstrations and hands-on practice
- Integrating aromatherapy into abdominal massage for enhanced relaxation


Day 2: Incorporating Good Gut Health with Aromatherapy
Session 6: Incorporating Aromatherapy into Daily Life
- Aromatherapy for stress relief and relaxation
- Aromatherapy for sleep improvement
- Creating personalized blends for specific needs
Session 7: Lifestyle and Nutrition for Gut Health
- Dietary recommendations for a healthy gut
- Lifestyle practices to support digestive wellness
- Creating a personalized plan for gut health maintenance
Session 8: Case Studies and Success Stories
- Real-life examples of individuals benefiting from aromatherapy
- Q&A session for participants to share their experiences
- Group discussions on potential applications in various scenarios
- Integrating aromatherapy, gut health, and abdominal massage for holistic well-being
- Building a self-care routine that combines these practices
- Closing remarks and resources for further exploration

Throughout both days, there will be interactive activities, group discussions, and
opportunities for participants to ask questions and share their insights. The seminar aims to
provide a comprehensive understanding of aromatherapy, gut health, and abdominal
massage, empowering participants to incorporate these practices into their lives for improved
overall health.

Cancellation policy:
If you cancel within 30 days prior to the first workshop of the year, we will refund the course fee in full. For cancellations within 14 days before the first workshop of the year, we will refund 50%. We do not refund the course fee afterwards, but a refund can be sent on your behalf.