Jonathan Benavides (Nizozemí/Portugalsko)

Téma: TRANSCENDING: Aromaterapie pro konec života 

Abstrakt přednášky: 

Smrt je jedinou jistotou, kterou během života na této planetě máme. A je bezpochyby jednou z nejpřirozenějších epizod v rytmu života. Mít možnost pracovat s aromaterapií a doprovázet člověka v jeho poslední fázi života na zemi je výsadou a ctí. Zahrnuje to velmi jemný a šetrný způsob holistického využití vůní při bolesti (tělo), úzkosti (mysl) a odchodu (duše).

Během přednášky nám Jonathan Benavides představí svou práci v oblasti paliativní a terminální péče. Předá nám jeho zkušenosti s tím, jak mohou některé esenciální oleje pomoci a být použity jako nápomocná láskyplná ruka v procesu uzavírání pozemského života a skoku do Světla.

Jonathan Benavides...

... než se stal klinickým aromaterapeutem, studoval psychologii a specializoval se na autismus a na poruchy komunikace. Pracoval na Katedře Psychiatrie a dětské klinické psychologie na Univerzitě v Leidenu (Nizozemí). Zde byl součástí vertikálních pracovních skupin zaměřených na diagnostiku a léčbu autistických dětí a dětí s problémových psychickým vývojem ve věku 5-18 let. Tehdy se poprvé dostal k aromaterapii, když vyvíjel multisensoriální terapii pro autistické děti.

Účastnil se mnoha seminářů, konferencí a kongresů v aromaterapii, doplňkových terapiích, psychologii, muzikoterapii. A vždy se angažoval ve vývoji různých terapeutických přístupů pro doplňkovou a integrativní péči.

Jonathan je také...

...Reiki Usui Shiki Ryoho Master,

HEARTS (UK) Učitel (vyučen a certifikován Ann Carter),

Poradce, trenér, lektor a nadšenec.

Od roku 2009 pracuje v oblasti paliativní domácí péče v Nizozemí s velmi nemocnými a umírajícími. Během této doby vyvinul, používá a učí různé terapeutické intervence (konvenční i nekonvenční) jako:

"Into the tunnel" pro autistické děti (1987)

"Bio-gymnastics", integrace emocí v našem těle (1989)

"Ahava, the Reiki of Love", nový Reiki přístup (2001)

"Anointing, a spiritual seance", energetická harmonizace čaker (2008)

"Into the Light", psychologický přístup pro nemocné a umírající (2011)

"Integrative Reiki, Reiki Usui together with essential oils, electromagnetic frequencies and roses energy" (2013)

"Reinforcing your T-cells", holistický imunologický koncept (2015)

"Let be free again", aromaterapeutická technika uvolňování traumatu (2017)

"Train to the Light" vůně a zvuky pro HEARTS (UK) (2018)

"Remembering and Honouring you", aroma and texture for HEARTS (UK) (2018)

"Adjusting, a multisensory self-compassionate approach for cancer related distress" (2019)

"De-Compression: the art of letting go" (2020)