Regula Rudolf von Rohr (Švýcarsko)

https://www.psycharoma.ch/

Přednáška: 
Aromaterapie v kontextu psychiatrie 

Psychiatrická aromaterapie je zaměřena na to, aby pacienty propojovala s jejich individuálními zdroji, aby byli orientováni na své zdraví a vnímali sami sebe jako kompetentní osobu. 

Obecně platí, že somatická medicína léčí příčiny nemocí - například bakterie. Naproti tomu se psychiatrická aromaterapie snaží pacientům pomoci vypořádat s důsledky nemoci a tím zvýšit kvalitu jejich života. 

V interakci s psychofyziologickými účinky éterických olejů pracuje aromaterapie v psychiatrickém kontextu především na sebevědomí a principu "self-efficacy" (sebedůvěra ve vlastní schopnosti). Pacientovo sebevědomí je podporováno vědomou inhalací a vnímáním vlastní reakce na esenciální olej. Self efficacy je o pozitivní podpoře témat z každodenního života nebo probíhajícího terapeutického procesu.

Alfou a omegou je prožitek. Vše se stává hmatatelným díky různým aromaterapeutickým technikám jako je suchá inhalace, koupele nohou, koupele celého těla, kožní aplikace, obklady nebo pobyty v terapeutické zahradě. Dáváme prostor pro praktikování těchto technik a jejich zakotvení v každodenním životě. Pacienti tak mohou vyzkoušet, jak ve svých každodenních aktivitách obstojí za podpory psychiatrické aromaterapie.   

Její princip je postaven na individuálním přístupu a na individuálních zkušenostech daného pacienta nebo terapeutické skupiny. Trávíme spoustu času vnímáním vůní, zkoušením jejich praktické aplikace a pozorováním celkového efektu. Není to jen o tom, jak správně udělat obklad a nebo masáž. 

Na Fakultní psychiatrické klinice v Basileji máme velmi dobré výsledky s propojením psychiatrické aromaterapie a terapie přijetí a odevzdání (ACT terapie), jejímž cílem je zvýšit psychickou flexibilitu. 

V mojí prezentaci vám nabídnu pohled do mé praxe aromaterapeuta na Fakultní klinice v Basileji. Prozkoumáme souvislosti mezi výběrem způsobu aplikace aromaterapie a psychiatrickou indikací. Vyzkoušíme si vědomé čichání a uděláme malou ukázku skupinového sezení. 

Regula Rudolf von Rohr...

... je švýcarská psychiatrička a aromaterapeutka. Působí na Fakultní psychiatrické klinice v Basileji, kam v roce 1996 přinesla i používání aromaterapie při práci s klienty. V roce 2007 se díky ní stala Psychiatrická aromaterapie oficiálním odvětvím. Roku 2014 zakládá terapeutickou zahradu a tím dále rozšiřuje koncept aromapéče o pacienty. Je zakladatelkou spolku PsychAroma, který sdružuje odborníky na užívání éterických olejů v psychiatrii. Před dvěma lety vydala s kolegy knihu "Smell and feel - how sense of smell, fears and depression interact" 

Více informací o lektorce najdete zde: https://psycharoma.ch/ueber-uns/wer-wir-sind