Pascal Frennet

Téma: Ztráta čichu v praxi klinické aromaterapie 

Abstrakt přednášky: 

"COVID-19 vynesl na světlo problematiku poruchy čichu, které se doposud nedostávalo mnoho pozornosti od lékařského a vědeckého světa. Dnes už tomu tak není.  V loňském roce vzniklo Globální konsorcium pro chemosenzorický výzkum (The Global Consortium for Chemosensory Research - GCCR), které umožňuje všem odborníkům na chuť a čich spolupracovat, a to společně se sdruženími pacientů. To již umožnilo realizovat konkrétní projekty. Více lékařů si nyní uvědomuje tento problém, důsledky, které vyvolává, ale také přínosy aromaterapie.

V nemocnici, v ordinacích ORL a aromaterapie byly zavedeny odborné konzultace. Sdružení pacientů ve snaze pomoci co největšímu počtu lidí, nabízelo standardní testy a protokoly, které byly dostupné online. Připravilo také mnoho informačních webinářů. A to opravdu pomohlo velkému množství lidí, zejména díky tomu získali svůj čich zpět rychleji. 

Pokud ale porucha čichu trvá déle, než měsíc, je opravdu potřeba postupovat individuálně, abychom pacientům co nejvíce pomohli. 
Zejména u lidí, u kterých se vyvinula dysosmie jako parosmie nebo fantosmie. Tyto formy poruchy čichu vyžadují individuální posouzení a sledování pacienta z hlediska vývoje jeho onemocnění, jeho psychického stavu, ale také z hlediska jeho čichové rehabilitace.

Na Aromakonferenci Brno vám také vysvětlíme, jak lze posuzovat v praxi stav pacienta a podle čeho se řídit při výběru, a to jak z hlediska vůní, tak z hlediska použitých technik. Na příkladech některých případů z praxe podrobně popíšeme průběh konzultace."