Zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby realizátor konference a festivalu Aromaterapie & bylinky z.s.  zpracovával vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Aromaterapie & bylinky z.s.  bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu e‐mail, křestní jméno a příjmení.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Aromaterapie & bylinky z.s.  bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání informací potřebných ke konferenci, workshopu, semináři nebo festivalu.

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Aromaterapie & bylinky z.s.  bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně (!!) odvolat, a to prostřednictvím emailu aromaterapieabylinky@gmail.com Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup Aromaterapie & bylinky z.s.  a pracovníci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit vaše práva a vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou techničtí a marketingoví pomocníci. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Aromaterapie & bylinky z.s. můžete kontaktovat na emailu: aromaterapieabylinky@gmail.com. 

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat Aromaterapie & bylinky z.s. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.