Obnovení toku života

Workshop s mezinárodně uznávaným lektorem Jonathanem Benavidem z Nizozemí.  Jonathan nám předá techniky uvolňování traumat za pomocí aromaterapie. 

Partnerem workshopu je Odborná společnost české aromaterapie, člen Asociace českých aromaterapeutů. 

Datum: 28. - 30. května 2021 

Místo: Brno 

Lektor: Jonathan Benavides ( Essentia Nobilis )

Cena: při přihlášení do 30. dubna 2021 cena 7500,- Kč, poté 8200,- Kč 

Sleva pro členy Odborné společnosti české aromaterapie: 300Kč (pokud jste členy OSČA, prosím, informujte nás o tom na e-mail aromaterapieabylinky@gmail.com) 

Kapacita omezena: minimální počet účastníků je 12, maximální 20

V případě, že se workshop nenaplní nebo se nebude konat kvůli koronavirovým opatřením, vracíme peníze v plné výši. 

Workshop bude veden v angličtině a tlumočen na místě do češtiny. 

*****

O workshopu Obnovení toku života - techniky uvolnění traumatu: 

Proč se zabývat traumatem? 

Ať tak či onak, všichni ve svých životech zažíváme traumata. Konkrétní trauma je jedinečné pro daného člověka. A každý člověk zažil trauma alespoň jednou v životě. Fyzické, psychické nebo sexuální zneužívání. Opuštění, zanedbávání nebo odmítnutí. Menší nebo velké nehody či operace. To vše nám způsobuje traumata v každodenním životě. 

Mnoho lidí bohužel zažilo devastující trauma už v útlém dětství a mnoho z nich se s tímto traumatem potýká dodnes. Víme, že trauma může být základní příčinou zdravotních problémů. A také výrazně přispívá k psychickým problémům jako jsou deprese, úzkosti, strachy nebo posttraumatická stresová porucha (PTSD). 

Trauma v nás může vytvořit menší či větší blok, který nám pak brání žít spokojeně. O mnoho let později se ztotožňujeme s přesvědčeními, které jsme si po traumatické události vytvořili a bereme jako normální emoce, které cítíme kvůli tehdejšímu zranění. Když se na to podíváme do hloubky, tak vlastně spojujeme s naší identitou pocity a emoce, které patří k traumatu. Ve skutečnosti jsme jen zapomněli, že my nejsme trauma. Trauma je jen něco, co se nám stalo, ale není součástí naší identity. 

Obnovení toku života - přehled témat, která na workshopu probereme: 

 • co je trauma?
 • co je posttraumatická stresová porucha (PTSD) a mám ji?
 • příčiny a symptomy traumatu
 • co trauma dělá v našem těle?
 • léčení zranění pomocí soucitu k sobě samému
 • vytváření prostoru pro sebelásku a odpuštění
 • poznávání traumatu skrze jeho kresbu v těle
 • vtělení: znovunavázání spojení s vlastním tělem a srdcem
 • uzemnění, bití, vystředění a vnitřní expanze za pomoci éterických olejů
 • odstranění emočních blokád pomocí integrace a sebeuvědomění
 • práce s dechem pro uvolnění traumatu
 • technika Dekomprese: nechte odejít úzkost, strach a bolest
 • bilaterální sluchová stimulace pro uvolnění traumatu
 • Homeopatická aromaterapie: práce s duší
 • tělesné mapy pro uvolnění traumatu pomocí vůní 

Komu je kurz určen? 

Komukoliv! Tento kurz je určen každému, kdo chce prohloubit své znalosti týkající se traumatu a role vůní v procesu uzdravování. 

 • aromaterapeutům
 • masérům a body workerům
 • akupunkturistům
 • sociálním pracovníkům
 • psychologům a psychoterapeutům
 • dalším pomáhajícím profesím v oblasti duševního zdraví
 • všem, kteří hledají cesty, jak porozumět traumatu, jeho vlivu na tělo, mysl a psychiku a chtějí se dozvědět, jak využít aromaterapii v tomto procesu

O lektorovi: Jonathan Benavides...

... než se Jonathan stal klinickým aromaterapeutem, studoval psychologii a specializoval se na autismus a na poruchy komunikace. Pracoval na Katedře Psychiatrie a dětské klinické psychologie na Univerzitě v Leidenu (Nizozemí). Zde byl součástí vertikálních pracovních skupin zaměřených na diagnostiku a léčbu autistických dětí a dětí s problémových psychickým vývojem ve věku 5-18 let. Tehdy se poprvé dostal k aromaterapii, když vyvíjel multisensoriální terapii pro autistické děti. 

Účastnil se mnoha seminářů, konferencí a kongresů v aromaterapii, doplňkových terapiích, psychologii, muzikoterapii. A vždy se angažoval ve vývoji různých terapeutických přístupů pro doplňkovou a integrativní péči. 

Jonathan je také... 

...Reiki Usui Shiki Ryoho Master,

HEARTS (UK) Učitel (vyučen a certifikován Ann Carter),

Poradce, trenér, lektor a nadšenec. 

Od roku 2009 pracuje v oblasti paliativní domácí péče v Nizozemí s velmi nemocnými a umírajícími. Během této doby vyvinul, používá a učí různé terapeutické intervence (konvenční i nekonvenční) jako: 

"Into the tunnel" pro autistické děti (1987)

"Bio-gymnastics", integrace emocí v našem těle (1989)

"Ahava, the Reiki of Love", nový Reiki přístup (2001)

"Anointing, a spiritual seance", energetická harmonizace čaker (2008)

"Into the Light", psychologický přístup pro nemocné a umírající (2011)

"Integrative Reiki, Reiki Usui together with essential oils, electromagnetic frequencies and roses energy" (2013)

"Reinforcing your T-cells", holistický imunologický koncept (2015)

"Let be free again", aromaterapeutická technika uvolňování traumatu (2017)

"Train to the Light" vůně a zvuky pro HEARTS (UK) (2018)

"Remembering and Honouring you", aroma and texture for HEARTS (UK) (2018)

"Adjusting, a multisensory self-compassionate approach for cancer related distress" (2019)

"De-Compression: the art of letting go" (2020)