Madeleine Kerkhof (Nizozemí)

Téma: Nepříjemné symptomy u těžce nemocných a umírajících, pohled aromaterapeuta

Abstrakt přednášky: 

V této přednášce vás Madeleine Kerkhofová provede stresujícími příznaky a jejich možnými řešeními za pomocí aromaterapie. Zamyslete se nad bolestí a nevolností, dušností, péčí o dutinu ústní, kůži a rány. Madeleine uvede příklady vzácných aromatických látek a konkrétní příběhy z praxe. Díky tomu se budeme moci inspirovat k bezpečnému a účinnému používání aromaterapeutických látek jako rozšíření standardní péče o ty nejkřehčí pacienty. 

Madeleine Kerkhof RNret, CA, AED, MT, ACS

Madeleine je zakladatelkou, předsedkyní a hlavní lektorkou Kicozo, což je Mezinárodní vzdělávací institut pro doplňkovou (ošetřovatelskou) péči. Madeleine je registrovanou sestrou, klinickou aromaterapeutkou, lektorkou aromaterapie, masérkou a specialistka na vodní terapii. Je vysoce uznávanou odbornicí a mezinárodně pedagožkou v oblasti klinické medicíny. Specializuje se na péči o nejkřehčí pacienty a seniory  v onkologii, v paliativní péči a v péči na konci života. Madeleine je členkou a poradkyní Nizozemské společnosti sester a Palliactief (NL), organizace Americké asociace holistických sester, AIA (kde působí ve výboru pro vzdělávání), NAHA (certifikovaný pedagog), IAAMA, IFPA, EONS. Je také členkou ICAN (International Clinical Aromatherapy Network).

Madeleine je autorkou několika vysoce ceněných knih "Complementary Nursing in End of Life Care" (2015), "CO2 Extracts in Aromatherapy, 50+ Extracts for Clinical Applications" (2018) a "Clinical AromaCare - Aromatherapy for Clinic and Practice" (2020 v nizozemštině). 

Madeleine vyučuje v nizozemském kampusu společnosti Kicozo, kde vede tým lektorů. Kicozo je akreditováno nizozemskou Radou pro kvalitu ošetřovatelství. Je hostující učitelkou některých nejlepších škol pro aromaterapii a integrativní terapii. Cestuje po celém světě a nabízí také online programy nabízející bezpečné a vědecky podložené (další) vzdělávání, které slouží ke školení zdravotních sester a zdravotníků v klinické aromaterapii (AromaCare) a dalších klinických doplňkových léčebných metodách, které zlepšují kvalitu života pacientů a jejich blízkých.