Jana Urbanová (Česká republika)

Téma: Vůně jako průvodci na poslední cestě

Abstrakt přednášky: 

Aromaterapie je vhodná doplňková metoda v paliativní péči. Jejím záměrem je především ulevit a zlepšit kvalitu života na poslední cestě. Má své obrovské výhody, ale také specifika. S bezpečným používáním, výběrem a možnostmi využití éterických olejů v konkrétní situaci vás seznámí JU ve své přednášce. Osobně se podílí na vzdělávání pečujícího personálu v ČR, pomáhá se zaváděním aromaterapie do praxe. Vnímá vůně jako pomocníky a průvodce na cestě životem.

Mgr. Jana Urbanová...

... vystudovala PřF UK obor etologie a k rostlinám se dostala zpět přes studium na Institutu aromaterapie v Praze. Je profesionální aromaterapeutka a také terapeutka metody EFT. V této oblasti působí řadu let, dále se vzdělá a získává poznatky i ze zahraničí v oblasti aromaterapie a jejího bezpečného a efektivního použití. Ve své soukromé praxi konzultuje, tvoří aromaterapeutické směsi s recepty "na míru" a své zkušenosti předává dál profesionálům i široké veřejnosti. Je členkou mezinárodní organizace IFPA a ICAN. 

Více na webu lektorky: Aromaterapie Santala