Iris Stappen 

Univerzita ve Vídni (Vídeň, Rakousko) 

Ass.-Prof. Dr. Iris Stappen je farmaceutkou na Univerzitě ve Vídni. Zabývá se "vědeckou" aromaterapeií, psychofyziologickým vlivem éterických olejů na člověka, užitím éterických olejů v kosmetice a jejich antimikrobiálními účinky. Je autorkou řady článků na tato témata a také spoluautorkou knihy "Riechen und Fühlen. Wie Geruchssinn, Ängste und Depressionen zusammenspielen - Neue Wege der Behandlung" (Pachy a pocity. Jak souvisí čich, úzkost a deprese - nové způsoby léčby." - pozn. organizátorů). Je členkou Rakouské společnosti pro vědeckou aromaterapii a aromapéči (Austrian Society of Scientific Aromatherapy and Aroma-care (OeGwA)), Rakouské farmaceutické společnosti a stalou řečnicí na setkání "Lehrgang für Medizinische Aromatherapie" (Kurz medicínské aromaterapie) pro lékaře a farmaceuty.

VŮNĚ -  OD PSYCHOFYZIOLOGIE K FARMAKOLOGII

S každým nádechem inhalujeme vůně těkavých látek, většinou si toho vůbec nejsme vědomi. Ve chvíli, kdy se vůně stane intenzivní, nebezpečnou nebo nějak emočně propojenou s naším mozkem, začínáme ji vnímat a hodnotit. 
I když se říká, že lidský čich není příliš citlivý, tak překonáváme zvířata (zejména psy), pokud jde o konkrétní pachy. Náš čich funguje lépe, než si myslíme a má větší vliv na naše chování a rozhodování, než jsme si vědomi. Tento vliv podtrhují některé psychodynamické mechanismy, které popslaa vědecká literatura. Ztráta čichu snižuje kvalitu našeho života a může vést až k depresím. 
Éterické oleje, které jsou komplexem vysoce aktivních složek s intenzivní vůní, mohou být terapeuticky využité v doplňkové medicíně. Ať už je inhalujeme nebo používáme na kůži. 
Pak tu máme další druh vůní, která hraje velkou roli v našich životech: chemosignály, které používáme pro nevědomou komunikaci s ostatními lidmi. Na toto téma bylo provedeno několik studií s překvapivými výsledky! 

Rozhovor s Iris Stappen pro Asociaci českých aromaterapeutů zde...