Felicity Warner (Velká Británie)

Téma: Posvátné oleje pro péči o umírající (on-line vstup)

Abstrakt přednášky: 

Některé éterické oleje mají hlubokou historii v péči o umírající. Tyto posvátné oleje se používají po staletí v rámci takzvané Myrhoforové tradice. Působí tak, že předávají svoji frekvenci pacientovi, aby znovu vyrovnaly a vyvážily energetické pole člověka. Obnovením vnitřní harmonie klienta mohou být zahojena zranění duše, zmírněna úzkost a uvolněny energetické bloky. Prastará tradice má díky Felicity Warner moderní aplikaci. Přednáška se zabývá použitím pěti posvátných olejů, které mohou pomoci "uzdravit" duši umírajícího a dostat ho tak do psychické pohody. Díky tomu může v posledních fázích svého života zažívat svou celistvost. 

Felicity Warner... 

... je zakladatelkou celosvětového hnutí Soul Midwives Movement. Za svou práci získala řadu ocenění. Soul midwifery (duly pro umírající) založila poté, co se setkala se stovkami lidí na konci jejich života. Dala tak nový rozměr holistické a spirituální paliativní péči ve Velké Británii i v zahraničí (duly pro umírající nyní pracují v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Jihoafrické republice). 

Přednáší na národní i mezinárodní úrovni a vede školu pro duly pro umírající The Soul Midwives. Patří mezi "Myrrhophory" (ten, kdo pracuje s myrhou). V návaznosti na linii Máří Magdalény používá posvátné oleje k léčení ran duše a nabízí holistickou péči umírajícím.

Je autorkou čtyř uznávaných knih - Jemné umírání a Bezpečná cesta domů, Příručka pro duly pro umírající a Posvátné oleje - 20 vzácných olejů k léčení ducha a duše a v roce 2014 se stala čestnou členkou výměnného programu vědomostí na univerzitě ve Winchesteru.

V roce 2017 byla jmenována Národní radou pro paliativní péči "šampionkou v péči o pacienty na konci života" a také "Doulou na konci života" a Daily Mail ji vyhlásil Inspirativní ženou roku.

Více o Felicity najdete na jejích stránkách: www.soulmidwives.co.uk